19
اکتبر

ساختمان سبز

ساختمان سبز، ساختمانی است که در طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری آن، تاثیرات منفی بر روی آب و هوا و محیط زیست را کاهش داده یا به کلی از بین برده و حتی می تواند تاثیرات مثبتی نیز داشته باشد. ساختمان های سبز از منابع طبیعی با ارزش حفاظت کرده و کیفیت زندگی را بهبود می بخشند. طراحی سبز در واقع ایجاد تعادل بین ساخت ساختمانی کاربردی و با کیفیت، با حداقل اثرات منفی بر روی محیط زیست است. کشورها و مناطق مختلف دارای ویژگی ها و مشخصات بسیار متفاوتی از جمله شرایط آب و هوایی به خصوص، فرهنگ و آداب و رسوم منحصر به فرد، نوع و عمر متفاوت ساختمان ها، یا شرایط بسیار متنوع محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی هستند که همگی شرایط و راه های متفاوتی را برای دست یافتن به مشخصه های یک ساختمان سبز ایجاب می کند. به طور کلی، خانه سبز خانه‌ای ست که به منظور حفظ و نگهداری” انرژی یا آب، بهبود کیفیت هوای داخلی ساختمان؛ استفاده ازمواد پایدار، بازیافتی یا استفاده شده؛ و تولید زباله کمتر در فرایند” ساخته یا بازسازی شده شده است. این امر ممکن است شامل خرید وسایل انرژی کارآمد یا استفاده از مواد ومصالح ساختمانی خاصی باشد که در حفظ هوای سرد و گرم در داخل ساختار کارآمد تر می‌باشند. اصل عمده ی مدرن که موجب پیدایش جنبش ساخت و ساز سبز شد در دهه ۱۹۷۰ پس ازاینکه قیمت نفت شدیداً شروع به افزایش پیدا کرد آغاز شد.

بدیهی است که مجمع جهانی ساختمانهای سبز از تمامی اعضای خود در سرتاسر جهان برای دستیابی به بهترین روش و راه حل ها برای ساختن ساختمان های سبز که مناسب همان منطقه و کشور باشد حمایت می کند.

ساختمان سبز نیز مانند سایر سازه های کاربردی دارای ویژگی هایی منحصر به فرد می باشد که برخی از آنها عبارتند از:
• استفاده بهینه از انرژی، آب و سایر منابع
• استفاده از انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی
• تولید پایین آلودگی و پسماند و توانایی استفاده مجدد از دورریزها و بازیافت
• استفاده از مواد غیر سمی و پایدار
• داشتن طراحی ای که توانایی وفق یافتن با تغییرات محیط زیست را فراهم سازد
• ایجاد کیفیت بالای هوای محیط داخل ساختمان
• مورد توجه قرار دادن کیفیت زندگی ساکنین ساختمان در طراحی، ساخت و کارایی بنا
• ایجاد یک طراحی که با تغییرات محیط زیستی سازگار باشد.
• اثرات محیط زیستی
• باعث حفظ منابع طبیعی می‌گردد.
• از تنوع زیستی و اکوسیستم محافظت می‌نماید.
• اثرات اقتصادی
• هزینه های عملیاتی را کاهش می‌دهد.
• سبب ایجاد بازاری برای محصولات و خدمات سبز می‌گردد.
• موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.
• استفاده از ضایعات و پساب در تولید آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز
• اجتناب از صدمه رساندن به وضعیت اراضی به منظور سود بیشتر
• توجه به شخصیت اکولوژی منطقه
امروزه ساختمان های سبز بسیاری در نقاط مختلف دنیا ساخته شده که برخی از معروفترین این ساختمان ها عبارتند از:


ساختمان کریستال لندن


خانه درختی سنگاپور


بولیت سنتر در سیاتل آمریکا