سخن مدیر عامل

امروزه مدیریت کارآمد با در اختیار داشتن نیروی انسانی خلاق و نوآور منطبق بر برنامه ریزی و اهداف تعیین شده با تکیه بر تجارب ارزشمند مدیران و کارشناسان به نتیجه می رسد و با استقبال از ایده های جدید ارائه بهترین خدمات به کارفرمایان و مشتریان با در نظر گرفتن اقتصاد مهندسی، امکان سنجی های طراحی و روش های اجرایی را در تسهیل عملیات اجرایی پروژه مورد توجه قرار می دهد و همواره با طراحی بهینه نسبت به کاهش پرت در اجرای پروژه ها و کاهش هزینه های نهایی کمک نموده و رضایت کارفرمایان را جلب می نماید.

هلدینگ ماندگار در تلاش است نسبت به ارتقاء مستمر فعالیت های خود از منظر سرعت و کیفیت نسبت به تعهدات خود بیشتر از گذشته ارج نهاده و به مشتریان خود عملکرد فعالیت ها ملموس و قابل ارزیابی را ارائه نماید و این جزء موارد لاینفک از برنامه های هلدینگ در مجموعه های تابعه می باشد.

هلدینگ ماندگار با تکیه بر ارتباطات داخلی و خارجی بسیار پویا و فعال خود نسبت به بهره گیری صادقانه از توان فنی و مدیریتی در مجموعه برای انتفاع هر چه بیشتر کارفرمایان به صورت مستمر گام بر می دارد و پایش فعالیت ها به منظور اطمینان از ارائه کارهای کیفی در سرلوحه اقدامات آن قرار دارد.