شرکت های زیرمجموعه

شرکت اقلیم منشور ماندگار

شرکت مهندسین مشاور اقلیم سازه ماندگار

املاک و مستغلات ماندگار

آکادمی تحقیق و توسعه هلدینگ ماندگار

شرکت سرمایه گذاری بهره ورسازان ماندگار

شرکت بازرگانی ایده گستر آدونیس

شرکت مهندسی گستهم