رنگ آمیزی و نماسازی منازل سازمانی

 

متراژ: 50000 مترمربع
خدمات: طراحی و اجرا
کارفرما: نیروی زمینی ارتش
محل اجرا: پرندک شهرک ولفجر