ویلا

 

متراژ: 1000 مترمربع
خدمات: طراحی و اجرا
کارفرما: آقای شمسیان
محل اجرا: شهرک هشت بهشت دماوند