مجتمع خودرویی فیلتر سرکان

 

متراژ: 5000 مترمربع
خدمات: طراحی و اجرا
کارفرما: شرکت فیلتر سرکان
محل اجرا: وردآورد خیابان ولیعصر تقاطع جاده مخصوص