مجتمع مسکونی

 

متراژ: 25000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای رستمیان
محل اجرا: فرمانیه خیابان شهید دیباجی