تجاری مسکونی شادمان

 

متراژ: 3000 متر مربع
خدمات: اجرا
کارفرما: آقای حاجیلو
محل اجرا: ستارخان خیابان شادمان