مجتمع مسکونی

 

متراژ: 2000 مترمربع
خدمات: طراحی و اجرا
کارفرما: آقای اردستانی
محل اجرا: خیابان ولیعصر کوچه تختی