مجتمع مسکونی

 

متراژ: 27000 مترمربع
خدمات: نظارت مقیم و عالیه
کارفرما: بنیاد تعاون ارتش
محل اجرا: شهرک چیتگر