انبار قطعات و روغن شرکت فیلترسرکان

 

متراژ: 3000 متر مربع
خدمات: طراحی و اجرا
کارفرما: شرکت فیلتر سرکان
محل اجرا: وردآورد خیابان ولیعصر اول جاده مخصوص