مجتمع مسکونی ماندگار

 

متراژ: 2000 مترمربع
خدمات: طراحی و اجرا
کارفرما: آقای شریعتی
محل اجرا: خیابان دوم یوسف آباد